JapanchamberМэдээМонгол-Японы Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал ашиглах нь сэдэвт семинар

Монгол-Японы Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал ашиглах нь сэдэвт семинар