JapanchamberБидний тухай

Бидний тухай

Танхимын дүрэм

Screenshot 2022-12-25 020748
Тус танхим нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Medius BG – 14

Удирдах зөвлөл